Facebook Instagram

Marcin Gąsiorowski
architekt krajobrazu - dyplomowany ekolog

W ciągu ponad 20 lat swojej praktyki zaprojektowałem i zrealizowałem ponad 200 stawów kąpielowych na terenie Niemiec, Francji, Belgii, Egiptu, a także Polski oraz ponad 100 innych prywatnych oraz publicznych obiektów wodnych.

Stawy kąpielowe, nazywane też biobasenami, to naturalne rozwiązanie pozwalające cieszyć się krystalicznie czystą wodą bez użycia chemii. Łącząc estetykę stawu ogrodowego z funkcjonalnością basenu, biobaseny stają się harmonijną częścią krajobrazu i miejscem wypoczynku w zgodzie z naturą.

Jestem architektem krajobrazu i dyplomowanym ekologiem ze specjalizacją w systemach akwatycznych, obydwa kierunki studiów ukończyłem na uniwersytecie w Essen. Jestem członkiem Izby Architektów Nadrenii-Wesfalii, Związku Architektów Krajobrazu (BDLA). Od 2005 roku działam aktywnie jako członek Niemieckiego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Naturalnych Wód Kąpielowych. W ciągu swojej praktyki zaprojektowałem i zrealizowałem ponad 200 stawów kąpielowych na terenie Niemiec, Francji, Belgii, Egiptu, a także Polski oraz ponad 100 innych prywatnych oraz publicznych obiektów wodnych jak stawy retencyjne, rybne oraz ozdobne z zastosowaniem naturalnych sposobów filtracji (np. w Hamburgu o powierzchni 5000 m2 , Düsseldorf 1300 m2).

Zajmuję się również sanacją istniejących zbiorników (np. w Rosrath o powierzchni 3000 m2 i 1500 m2, Bonn 5000 m2). Wykonywałem inwentaryzacje m.in. strukturalną cieków wodnych w okolicach Duesseldorfu, w tym badania makrozoobentosu wraz z wytycznymi do renaturyzacji, inwentaryzację fitosocjologiczną tarasu zalewowego Renu czy koncepcję renaturyzacji wyrobisk żwiru w Angermund.

Projektowałem ogrody na dachach np. 2500 m Charlottencenter w Halle, zazielenienia dachów ekstensywnych i bagiennych, założenia zieleni w osiedlach mieszkaniowych np. Park Pesch, OWS i Thumamah Park w Arabii Saudyjskiej, współpraca z BWP.

Uczestniczyłem w wielu konkursach, nagrodzone prace to krajowa wystawa ogrodnicza w Paderborn, centrum sportowe w Kazimierzu z zespołem BBK, konkurs Muratora na dom ekologiczny z zespołem dr.Ludomira. Dudy czy dworzec i osiedle w Herdecke. Jako ekspert od projektów wodnych współpracuję z biurami projektowymi jak FSW, BWP, Windt, Pleneria, Zens &Partner, firmami jak Hesa-bau, re-natura, AquariusLMB, Gardenplanet, Dr.Wasa Umwelttechnik itd.

Moi współpracownicy korzystają z profesjonalnego sprzętu, laboratorium, specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego zarówno projektowanie CAD jak i monitoring parametrów, optymalny dobór materiałów filtracyjnych i roślin oraz metod uzdatniania wody.

Tworzymy przestrzenne objekty, w których poza kwestiami technicznymi fundamentalną rolę odgrywają walory estetyczne.

Stąd wieloletnia, ścisła współpraca z artystą Jackiem Płazą, specjalistą w aranżacjach przestrzennych przedewszystkim formacjo skalnych. Przy okazji podkreślam że rozwój wiedzy branżowej to proces aktualnie bardzo dynamiczny, wymagający częstego udziału w specjalistycznych konferencjach, szkoleniach oraz lektury opracowań głównie niemieckojęzycznych. Są one w znacznej części przeznaczone i dostępne jedynie wąskiemu kręgowi odbiorców. Z Friedrichem Wissingiem, autorem fundamentalnego opracowania o czyszczeniu wód przy pomocy roślin „Wasserreingung mit Pflanzen”, współprojektowałem między innymi system uzdatniania wód pościekowych oczyszczalni miejskiej w Riyadh (Arabia Saudyjska).

Współpracuję z firmą Polyplan – liderem w Niemczech w zakresie budowy kąpielisk publicznych i sanacji wód, jak i z rzeczoznawcami w dziedzinie stawów kąpielowych np. Carstenem Schmidtem i Jorgiem Baumhauerem (Renatur) , autorami profesjonalnego podręcznika o budowie stawów kąpielowych, na którego łamach znajduje się szereg moich projektów.Jestem autorem szeregu fachowych publikacji oraz referatów wygłaszanych podczas specjalistycznych konferencji i seminariów organizowanych w Niemczech oraz w Polsce.

Uważamy, że tak jak dobry projekt przestrzenny musi być optymalnie dopasowany do potrzeb, warunków lokalnych oraz „genius locci” miejsca, również woda, jako medium o bardzo zróżnicowanych parametrach, wymaga indywidualnego podejścia. System jej uzdatniania, komponenty techniczne i stosowany materiał filtracyjny muszą być ściśle dopasowane, tak aby prowadzić do zamierzonego efektu.

Wiele firm czerpie korzysta z naszych, zdjęć oraz projektów. Firmy współpracujące, jak: Re-natura, Gardenplanet, AquariusLMB, Hesa bau, mają na to moją pełną zgodę. W przypadku innych firm, gdy ich oferta oparta jest na informacjach czy zdjęciach z moich opracowań, można przypuszczać, że nie mogą przedstawić własnych osiągnięć. Wśród naszych klientów są również osoby, które same podjęły się budowy stawu lub zachęceni niską ceną zleciły ich zaprojektowanie i realizację firmom, którym jedynie zdawało się, że sobie poradzą.

Gdy okazało się, że wybudowane obiekty nie działają właściwie i są z gruntu żle zaprojektowane, jedynym rozwiązaniem pozostawała kompletna przebudowa. W efekcie powodowało to, że stawały się one znacznie droższe od prawidłowo zaprojektowanych. Kosztowały przy okazji wiele nerwów, wydatków na ekspertyzy czy procesy sądowe. Wybór projektanta dysponującego doświadczeniem oraz fachową wiedzą jest po prostu opłacalny.

Stawy kąpielowe

Aranżacja terenów zielonych

Architektura krajobrazu

Zapraszam do kontaktu